Jeugdraad Sinds 2016 is er - na vele jaren - ook weer een Jeugdraad in Betekoppenstad. Een beetje een blauwdruk van de Raad van Elf, maar wel met een eigen identiteit, kledinglijn, een eigen Jeugdprins, Nar en Plisie. De Jeugdraad is nog steeds in opbouw, maar ieder jaar komen er wel leden bij… een teken dat het Jeugdraad-concept aanslaat in Betekoppenstad! Zij organiseren zelf een ”Bete-speurtocht” tijdens carnaval op de zaterdagmiddag en ook enkele carnavals-disco-avonden.